Tarieven

Fysio aan de Lek heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Als je verzekerd bent voor fysiotherapie en nog behandelingen over hebt voor dit jaar, dan hoef je zelfs niets te betalen.

In specifieke gevallen is er vanuit de basisverzekering ook een vergoeding van toepassing, bijvoorbeeld bij een langer durend revalidatietraject na een operatie. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

De volgende tarieven gelden wanneer je niet verzekerd bent voor fysiotherapie of geen behandelingen voor het desbetreffende kalenderjaar meer over hebt.

Eerste behandeling
(screening, intake na screening/verwijzing, onderzoek)
€45,-
Reguliere behandeling (30 min) €30,-
Toeslagen behandeling buiten praktijk (aan huis) €12,50

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Aan de bovenstaande prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer er een ander tarief is overeengekomen met uw zorgverzekeraar of behandeld therapeut kan er eventueel van dit tarief worden afgeweken.

Bij een niet nagekomen afspraak vanuit de patiënt wordt het tarief in rekening gebracht indien dit niet 24 uur van te voren wordt afgezegd.